ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove

 

KONG Original Gloves

kong-gloves.jpg - 240.71 kb

                             Description

                              - 3-D Thermoplastic Rubber Ribs designed to absorb

                                 and dissipate impacts to the back of the hand            

                              - Foam rubber padding placed between fabric layers

                                 provides added protection and flexibility

                              - 3-D Thermoplastic Rubber Finger Ribs provide extra

                                protection while offering flexibility

                              - Raised PVC dots enhance grip and extend the life of

                                the glove by absorbing wear away from the palm fabric

                              - 2 1/2” Neoprene Cuff provides added wrist and forearm protection

                             

 

 

logo      Jet Lube Logo     logo retina     Castrol-Masterbrand-(new)-hres     logo Crosby     Ergodyne Logo     honeywell logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove     Clare LOGO     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo Magnaflux     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo mechanix-wear     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pyramex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

 matman2.4

 
49/22 Soi Suwinthawong11 Suwinthawong Rd.
Saen Saep Sub-District Min Buri DistrictBangkok 10510
Tel : (66)92-535-6879(Sales)
Tel : (66)84-0345-666(Head Office)
Fax : (66)2-691-8597