ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant

 

Moly TS-264  

moly-ts-264zz.png - 89.55 kb

                           

                             Description

                              TS-264 SeaSafe(TM) EP Skid Grease is used for skidding steel-on-steel 
                              rails or steel on wood timbers in an environmentally sensitive area. 
                              It is a biodegradable grease without petroleum oils and with molybdenum

                              disulfide for skidding operations where grease comes into contact with water.

                              TS-264 has passed the portocols of the U.S. Environmental Protection Agency.

                              Applications

                              TS-264 is designed for lubricating any type of rail that, in particular, may result in 

                              the lubricant's becoming immersed in water. Examples of applications include

                              skiddingvessels into the water from a shipyard or skidder ways of offshore drilling

                              rigs where grease may be washed overboard during cleanup.

     

    

Moly TS-210

MOLY210.bmp - 452.73 kb

       

         

                              Description

                              TS-210 SeaSafe(TM) Leg Dope and Cable Lube is an EP open gear grease (NLGI 2-1/2)

                              that has passed protocols (modified) of the US EPA for use in environmentally-sensitive waters,

                              such as the Gulf of Mexico. It has excellent extreme pressure performance. TS-210 is environmentally

                              and hygienically safe, but not biodegradable.

                              Applications

                              TS-210 SeaSafe Leg Dope & Cable Lube is a high performance open gear and cable lubricant designed

                              for use in an environmentally sensitive area.

 

 

Moly TS-90

TS 90 Moly Gear Concentrate2

         

         

                Description

                TS-90 Moly Gear Concentrate is an additive for all types of gear oils to lower friction and

                 improve the film-forming capabilities of the oil. (Mix 1:10).

                Applications

                TS-90 is an additive designed to impart high performance benefits to finished enclosed

                gear oils. It is added to gear oils at a mixture ratio of 1:9 (10% treatment); that is 1 part

                of TS-90 to 9 parts of gear oil. A ratio slightly more or less is acceptable.  (TS90, TS 90)

 

 

Moly TS-66V

Untitled-1.jpg - 44.37 kb

                 

                     Description

                     TS-66V High Temperature Grease is a synthetic grease that provides continuous lubrication

                     above 500 degrees F and beyond 600 degrees F with more frequent lubrication. TS-66V contains

                     no metal substances and it is non-hazardous to health and the environment. TS-66B is for bearings

                     and TS-66V is for valves.  

                     Applications

                     TS-66V is recommended for use in extreme temperatures. It provides a good continuous film and

                     has exceptionally stable consistency under dynamic working conditions. It functions well in most

                     applications involving constant wear and heavy loading. TS-66V is resistant to the effects of H2S.

                Note: TS-66V is available in two formulas, TS66B for bearings and TS-66V for valves.

 

 

 

logo      Jet Lube Logo     logo retina     Castrol-Masterbrand-(new)-hres     logo Crosby     Ergodyne Logo     honeywell logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove     Clare LOGO     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo Magnaflux     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo mechanix-wear     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pyramex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

 matman2.4

 
49/22 Soi Suwinthawong11 Suwinthawong Rd.
Saen Saep Sub-District Min Buri DistrictBangkok 10510
Tel : (66)92-535-6879(Sales)
Tel : (66)84-0345-666(Head Office)
Fax : (66)2-691-8597