ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo

 

Regeltex

GLE00 Insulating glove for electrical works

 

regeltex.jpg - 13.66 kb

                             Description

                              - Lengths available : 28/36 cm           

                              - Thickness in mm * : 0.5 

                              - Categories : AZC (A : Acid - Z : Ozone - C : Very low temperatures)

                              - Electrical requirements : Max operating voltage 500 (volts)

                              - Electrical requirements : Proof test voltage 2500 (volts)

                              - Electrical requirements : Withstand voltage 5000 (volts)

                              - Standard IEC 60903,EN 60903

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

logo      Jet Lube Logo     logo retina     Castrol-Masterbrand-(new)-hres     logo Crosby     Ergodyne Logo     honeywell logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove     Clare LOGO     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo Magnaflux     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo mechanix-wear     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pyramex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

 matman2.4

 
49/22 Soi Suwinthawong11 Suwinthawong Rd.
Saen Saep Sub-District Min Buri DistrictBangkok 10510
Tel : (66)92-535-6879(Sales)
Tel : (66)84-0345-666(Head Office)
Fax : (66)2-691-8597