ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

Thermyl-Tuff®

Thermyl-Tuff.jpg - 43.51 kb

                           

                             

                             Description

                              MAXIMUM LOAD SYNTHETIC LUBRICANT        

                              is a viscous, tacky, semi-fluid lubricant that protects extremely heavily loaded sliding

                              surfaces such as open gears, skid rails, etc.,where other EP products perform poorly or

                              even fail. Recommended for heavily loaded open gears, skid rails, bushings,couplings,

                              bearings, cables, etc.,or low speed bearings operating at high temperatures.

                              Applications

                              Thermyl-Tuff® cannot be washed off by water, and its superior, synthetic

                              corrosion inhibitors provide outstanding protection in wet and /or corrosive environments.

logo      Jet Lube Logo     logo retina     Castrol-Masterbrand-(new)-hres     logo Crosby     Ergodyne Logo     honeywell logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove     Clare LOGO     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo Magnaflux     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo mechanix-wear     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pyramex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

 matman2.4

 
49/22 Soi Suwinthawong11 Suwinthawong Rd.
Saen Saep Sub-District Min Buri DistrictBangkok 10510
Tel : (66)92-535-6879(Sales)
Tel : (66)84-0345-666(Head Office)
Fax : (66)2-691-8597